مورد استفاده شرکت ها

اد آن دامین بیشتر فضای نا محدود، پهنا باند نا محدود

ابر حرفه ای

300,000تومان
ماهانه

دیتاسنتر افرا
  • نا محدود فضا
  • نا محدود ترافیک
  • نا محدود ادان دامین
  • ۱۵۰۰ مگاهرتز سهم پردازنده
  • نیمه ابری نوع میزبانی

حرفه ای شرکتی

900,000تومان
ماهانه

حرفه ای شرکت ها

900,000تومان
ماهانه

حرفه ای صنعتی

1,800,000تومان
ماهانه