هاست پر سرععت وردپرس

سرعت و کیفیت

اقتصادی

59,000تومان
ماهانه

دیتاسنتر افرا
 • ۱۰GB فضا
 • نا محدود ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱۵۰۰ مگاهرتز سهم پردازنده
 • نیمه ابری نوع میزبانی

ویژه

99,000تومان
ماهانه

دیتاسنتر افرا
 • ۲۰GB فضا
 • نا محدود ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱۵۰۰ مگاهرتز سهم پردازنده
 • نیمه ابری نوع میزبانی

استاندارد

159,000تومان
ماهانه

دیتاسنتر افرا
 • ۳۰GB فضا
 • نا محدود ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱۵۰۰ مگاهرتز سهم پردازنده
 • نیمه ابری نوع میزبانی

حرفه ای

500,000تومان
ماهانه

دیتاسنتر افرا
 • ۵۰GB فضا
 • نا محدود ترافیک
 • ۱ عدد ادان دامین
 • ۱۵۰۰ مگاهرتز سهم پردازنده
 • نیمه ابری نوع میزبانی